Хюман дизайн


hd

Хюман дизайн с Иван Граховски

Хюман Дизайн е система, обединяваща древните езотерични науки за Чакрите, Астрологията, И-дзин и Кабала с модерните открития в областта на физиката и биологията.

Учудващо точният синтез от всеобхватно знание за строежа на вселената дава много конкретна информация за уникалната същност и качества на всеки човек.
За разлика от други системи, обаче, Хюман Дизайн начертава конкретни, индивидуални стъпки към изживяването на автентичния потенциал, често тотално различен от предписанията, наложени от традиция, култура, образование, възпитание, среда и т.н.
Точността и приложимостта на системата са издържали успешно множество тестове в сферите на психологията, човешките ресурси, образованието и бизнеса. Насоките, които Хюман Дизайн предлага, ежедневно донасят удовлетворение и качествени постижения на милиони хора по света!

Сега можете да поръчате изготвяне на Вашата лична консултация или да заявите желание за участие във въвеждащ курс в системата на посочените контакти.

Human design 1